แท็ก: โอ๊ต ปราโมทย์ ถอยรถใหม่ ชวนแพท ณปภา มานั่งเป็นคนแรก