แท็ก: เต้ย จรินทร์พร โพสต์ภาพตัวเองเมื่อ 13 ปีที่เเล้ว